A person ponders the big questions - who, what, where, when, why, and how

TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC PHÒNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

“Xin trân trọng giới thiệu tới các quý thầy cô, các đối tác, và các bạn sinh viên trang thông tin chính thức của Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trên trang thông tin này chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường, các chương trình hợp tác nghiên cứu, các quỹ tài trợ nghiên cứu, các công trình nghiên cứu thành công đã được công bố của cán bộ/giảng viên trong trường…. Phòng Khoa học – Công nghệ kính mong nhận được sự ủng hộ, chia sẻ thông tin và góp ý của các thầy cô, các đối tác, và các bạn sinh viên để nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn.” (Trích thông báo Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

Địa chỉ Facebook của Phòng: https://www.facebook.com/Phòng-Khoa-học-Công-nghệ-HNUE

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial