Chi bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông từng bước đổi mới, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 22/5, Chi bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 29 đảng viên.

Từ 8 đảng viên ngày mới thành lập, đến nay chi bộ đã có 29 đảng viên

Chi bộ trường được thành lập ngày 2/1/2019 với 8 đảng viên, đến nay đã tăng lên 29 đảng viên; trong đó, 12 đảng viên có trình độ thạc sĩ, 17 đảng viên có trình độ đại học. Theo đánh giá, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do mới thành lập nhưng chi bộ đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, nhất là công tác truyền thông, tuyển sinh và tổ chức quản lý, đào tạo.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa I

Chi bộ đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được triển khai tương đối hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.  Chi bộ cũng đã chỉ đạo phát động hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Đại hội biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu cần đạt trong nhiệm kỳ mới

Riêng về công tác đào tạo, bắt đầu từ năm học 2019-2020, trường đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo 429 học sinh, sinh viên. Qua phối hợp tuyển sinh, liên kết, hiện nay, trường đã đào tạo các trình độ thạc sĩ, đại học, trung cấp cho 210 học viên và 400 học viên các lớp chứng chỉ ngắn hạn.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ phấn đấu hàng năm có 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Ban Chấp hành Chi bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông khóa I ra mắt đại hội

Đại hội cũng đã bầu cấp ủy chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 ủy viên và bầu ông Nguyễn Hữu Lành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông làm Bí thư chi bộ.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

Nguồn: http://baodaknong.org.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-toan-quoc-lan-thu-xiii/chi-bo-truong-cao-dang-cong-dong-dak-nong-tung-buoc-doi-moi-lanh-dao-thuc-hien-co-hieu-qua-cac-nhiem-vu-trong-tam-79823.html

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial