HỘI THẢO KHOA HỌC “QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG HIỆN NAY”

Ngày 28/12/2019, trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng hiện nay”.

Hội thảo nhằm cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn khoa học và thu thập ý kiến từ các nhà chuyên môn, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục học, khoa học giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Các chuyên gia giáo dục và các bên liên quan cùng tham gia để củng cố, bổ sung thêm dữ liệu, bằng chứng khoa học về hoạt động đảm bảo chất lượng ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và quản lý công tác này trong bối cảnh mới ở khu vực Tây nguyên.

Khai mạc Hội thảo khoa học “Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng hiện nay” tại trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh; các nhà quản lý, chuyên viên các Sở, Ban, Ngành tỉnh Đắk Nông; các nhà khoa học, học giả, nhà quản lý giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; các trung tâm đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; giảng viên, giáo viên, học viên trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông, các trường Cao đẳng và Đại học khác trong khu vực Tây nguyên và Miền trung.

TS. Phạm Vũ Quốc Bình – Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng GDNN – Tổng cục GDNN báo cáo tham luận và tham gia chủ trì điều hành Hội thảo

ThS. NCS. Lê Thị Ngọc Nhẫn – Viện nghiên cứu Giáo dục Nam Việt trình bày tham luận

          Tham gia đóng góp tại Hội thảo, nhiều tham luận giá trị được thông qua và thảo luận. Các tham luận được thông qua gồm: “Xây dựng đảm bảo chất lượng bên trong – hoạt động cấp thiết cần triển khai” của TS. Phạm Vũ Quốc Bình – Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng GDNN – Tổng cục GDNN; “Đổi mới quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo trong các cơ sở dạy nghề” của TS. Vũ Lan Hương – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh; “Quản lý chất lượng học tập của học sinh THPT để đảm bảo chất lượng đầu vào các trường cao đẳng” của ThS. NCS. Lê Thị Ngọc Nhẫn – Viện nghiên cứu Giáo dục Nam Việt; “Lý luận về hoạt động đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng Việt Nam từ quan điểm hệ thống” của ThS. Lê Phan Quốc – Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; “Công tác đảm bảo chất lượng hoạt động quá trình tại một số trường Cao đẳng khu vực Tây Nguyên” của ThS. Lê Thị Mỹ Hằng – Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông; “Nhận thức của giáo viên, cán bộ quản lý về hoạt động đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng khu vực Tây Nguyên” của ThS. NCS. Nguyễn Hữu Lành – Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông.

ThS. Lê Phan Quốc – Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận

Đại biểu và các nhà khoa học, giảng viên các trường Đại học, cao đẳng tham dự Hội thảo

          Qua Hội thảo này, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk nông rất mong muốn đóng góp cho sự phát triển của công tác quản lý và đảm bảo chất lượng của nhà trường nói riêng và các trường cao đẳng hiện nay nói chung./.

                                                                                      Tin, ảnh: Kiên Nhẫn

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial