KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Sáng ngày 19/9/2019, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hải Cường, Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cùng gần 100 đồng chí là cán bộ quản lý các trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước.

Ông Nguyễn Hải Cường – Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu khai giảng lớp học

Chương trình bồi dưỡng bao gồm những chuyên đề Thực trạng hệ thống giáo dục nghề nghiệp và định hướng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 và những điểm mới của Luật giáo dục nghề nghiệp; Kỹ năng quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Kỹ năng lãnh đạo; Xây dựng kế hoạch chiến lược nâng cao chất lượng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra; Công tác xây dựng kế hoạch, quản lý tài chính, tài sản, cơ chế tự chủ và quy hoạch mới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Việc làm và hướng nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với quản lý giáo dục nghề nghiệp.Ngay sau buổi khai giảng, lớp học đã được diễn ra với hai chuyên đề đầu tiên.

Lớp bồi dưỡng sôi nổi trao đổi cùng giảng viên về thực trang và giải pháp của giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam hiện nay

Trong bối cảnh đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp phải thường xuyên được học tập, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cũng như những kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng được những yêu cầu quản lý cho bối cảnh mới.Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý của cán bộ quản lý của các trường cao đẳng, trung cấp.

Tin: Huyền Vi

Ảnh: Minh Phúc

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial