Triển khai đào tạo liên thông THCS lên trình độ cao đẳng - Ảnh 1

Triển khai đào tạo liên thông THCS lên trình độ cao đẳng

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa có công văn số: 668/TCGDNN – ĐTCQ gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019.

Triển khai đào tạo liên thông THCS lên trình độ cao đẳng - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung cụ thể về đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông; Hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ dự tuyển vào GDNN trực tiếp tại các trường phổ thông; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ dự tuyển vào GDNN tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Về tuyển sinh và đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đối với người học tốt nghiệp trung học cơ sở, công văn hướng dẫn: Người tốt nghiệp THCS có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao đẳng có thể đăng ký dự tuyển theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình học phải hoàn thành chương trình văn hóa THPT theo quy định tại Công văn số 2619/BGDĐT-GDĐH ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp một số hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã đồng ý để người tốt nghiệp THCS vào học trung cấp theo Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp.

Về học nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, căn cứ vào khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp, các cơ sở GDNN xây dựng chương trình đào tạo cho phù hợp, bảo đảm được thời gian học văn hóa THPT của người học. Việc dạy học văn hóa THPT được tiến hành trước hoặc đồng thời với việc đào tạo nghề nghiệp, nhưng thời lượng đào tạo nghề nghiệp sẽ được tăng dần và thời lượng học văn hóa THPT giảm dần theo thời gian của khóa học.

Nguồn: VĂN LÝ – baodansinh.vn

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial