Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Khoa Nông - Lâm nghiệp

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Khoa Nông - Lâm nghiệp

07/12/2020
[Bấm để nghe giọng đọc]

1. Chức năng
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của khoa.
- Thực hiện tổ chức giảng dạy các ngành nghề, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành lĩnh vực nông, lâm nghiệp thuộc khoa quản lý.
- Quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền khoa.

2. Nhiệm vụ
- Thực hiện giảng dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp các ngành nghề nông lâm nghiệp.
- Tổ chức xây dựng, chỉnh sửa, biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo các ngành nghề nông lâm nghiệp phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo.
- Liên kết hợp với các công ty, các doanh nghiệp nhằm gắn đào tạo nhu cầu xã hội tạo điều kiện cho người học nâng cao kỹ năng và có cơ hội việc làm.
- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành và thực tập tốt nghiệp, các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường. Thực hiện kiểm tra, thi các mô-đun/ môn học theo tiến độ giảng dạy.
- Phân công giảng viên dạy học, quản lý học sinh, sinh viên, quản lý trang thiết bị, dụng cụ phục vụ việc dạy và học.
- Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả rèn luyện học tập của học sinh thuộc Khoa quản lý theo mẫu biểu quy định.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo do Khoa quản lý. Lập kế hoạch mua sắm vật tư, sửa chữa trang thiết bị, kế hoạch bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị máy móc. Thiết kế và chế tạo các mô hình thiết bị giáo dục nghề nghiệp phục vụ dạy học.
- Quản lý giảng viên, học sinh, sinh viên; tham mưu giáo viên hợp đồng thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người học thuộc khoa.
- Phối hợp với các phòng, khoa có liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, quản lý giáo dục học sinh, sinh viên.
- Phối hợp với Phòng đào tạo tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.
- Tham gia các hội thi các cấp tổ chức.
- Kết hợp nghiên cứu khoa học với ứng dụng công nghệ nhằm phát triển dịch vụ nông nghiệp nâng cao tay nghề cho người học và nhà giáo.
- Xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy và học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
- Quản lý, sử dụng trang thiết bị của Khoa đúng mục đích, có hiệu quả và theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Nhân sự Khoa Nông - Lâm nghiệp

Trưởng Khoa

Nguyễn Thị Thanh Thúy
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Thú y
Email: thanhthuy@dncc.edu.vn
SĐT: 0948753867

Giảng viên

Nguyễn Thị Tú Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Thú y
Email: tuanh@dncc.edu.vn
SĐT: 0948919779

Giảng viên

Nguyễn Thị Thu
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
Email: thithu@dncc.edu.vn
SĐT: 0969176061

Giảng viên

Quách Thị Lựu
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật
Email: thiluu@dncc.edu.vn
SĐT: 0898361362

Giảng viên

Cao Thị Thiên Lý
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật
Email: thienly@dncc.edu.vn
SĐT: 902799488

Giảng viên

Cao Thị Kim Phúc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Xã hội học
Email: kimphuc@dncc.edu.vn
SĐT: 0352643630
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông
Trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 1: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Trụ sở chính

Cơ sở 1

© 2020 DNCC.EDU.VN All Rights Reserved.