Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Khoa nông - lâm nghiệp

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Khoa nông - lâm nghiệp

07/12/2020
Khoa nông - lâm nghiệp

Khoa nông - lâm nghiệp

1 Nguyễn Thị Thanh Thúy 12/08/1979 Thạc sỹ Thú y P. Trưởng Khoa baohan1304@gmail.com 0948753867
2 Nguyễn Thị Tú Anh 26/08/1981 Thạc sỹ Thú y Giảng viên tuanhtcndaknong@gmail.com 0948919779
3 Nguyễn Thị Thu 15/05/1980 Thạc sỹ Khoa học cây trồng Giảng viên thuducdn.dncc@gmail.com 0969176061
4 Quách Thị Lựu 09/09/1988 Đại học Trồng trọt - Bảo vệ thực vật Giảng viên quachthiluu.bv07@gmail.com 0898361362
5 Cao Thị Thiên 04/01/1981 Thạc sỹ Trồng trọt - Bảo vệ thực vật Giảng viên Caothienlydncc@gmail.com 902799488
6 Cao Thị Kim Phúc 28/07/1989 Đại học Xã hội học Giảng viên caokimphuc.dncc@gmail.com 0352643630

 

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông
Cơ sở 1: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 2: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Bản đồ đường đi

© 2020 DNCC.EDU.VN All Rights Reserved.