Menu
Tin mới
 

 

 • Họ tên: Nguyễn Thị Thu
 • Chức vụ: Phụ trách khoa
 • Trình độ: Thạc sỹ
 • Chuyên môn: Khoa học Cây trồng
 • Điện thoại: 0969176061
 • Email: thuducdn.dncc@gmail.com
 

 

 • Họ tên: Nguyễn Thị Tú Anh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sỹ
 • Chuyên môn: Thú y
 • Điện thoại: 0948919779
 • Email: ngtuanh.dncc@gmail.com
 

 

 • Họ tên: Nguyễn Phước Dục
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên môn: Thú y
 • Điện thoại: 0393834671
 • Email: phuocduc.dncc@gmail.com
 

 

 • Họ tên: Quách Thị Lựu
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên môn: Bảo vệ thực vật
 • Điện thoại: 0382955181
 • Email: quachluu.dncc@gmail.com
 

 

 • Họ tên: Cao Thị Thiên Lý
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên môn: Bảo vệ thực vật
 • Điện thoại: 0902799488
 • Email: caoly.dncc@gmail.com
 

 

 • Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thúy
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sỹ
 • Chuyên môn: Thú y
 • Điện thoại: 0948753867
 • Email: thanhthuy.dncc@gmail.com
Contact Me on Zalo