Menu
Tin mới
 

 

 • Họ tên: Lê Thị Mỹ Hằng
 • Chức vụ: Phụ trách phòng
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Quản lý công
 • Điện thoại: 0942. 717677
 • Email: myhang.dncc@gmail.com
 

 

 

 • Họ tên: Nguyễn Ngọc Đức
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên môn: Điện kỹ thuật
 • Điện thoại: 0905814578
 • Email: ngocduc.dncc@gmail.com
 

 

 • Họ tên: Nguyễn Kiên Nhẫn
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Ngôn ngữ học
 • Điện thoại: 0948 045 877
 • Email: nguyenkiennnhan.dncc@gmail.com
 

 

 • Họ tên: Võ Quang Phương
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên môn: Kỹ thuật Điện – Điện tử
 • Điện thoại: 0981516484
 • Email: quangphuong.dncc@gmail.com
 

 

 • Họ tên: Trương Thị Trinh
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên môn: Công nghệ Sinh học
 • Điện thoại: 0947.493.113
 • Email: truongtrinh.dncc@gmail.com
Contact Me on Zalo