Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Phòng đào tạo

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Phòng đào tạo

07/12/2020
[Bấm để nghe giọng đọc]

1. Chức năng
- Phòng Đào tạo là một đơn vị chức năng tham mưu giúp việc cho Chi bộ, Ban giám hiệu Nhà trường trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng thuộc các loại hình đào tạo cấp bằng theo quy định của luật giáo dục nghề nghiệp (chính quy, vừa làm vừa học, liên thông...); lĩnh vực qun hệ doanh nghiệp; hợp tác Quốc tế…

2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác đào tạo:
- Quản lý và tham mưu mở mã ngành đào tạo; thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm; xây dựng chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng tất cả các hệ ở từng năm học, khóa học;
- Thực hiện công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn với các đơn vị ngoài trường;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, biên chế năm học và quản lý các loại hình đào tạo (chính quy, liên thông, vừa làm vừa học,...) theo từng học kỳ, năm học và khóa học;
- Phối hợp với các đơn vị khoa, bộ môn xây dựng và quản lý chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng, đề cương chi tiết mô-đun/môn học cho tất cả các loại hình đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học, cấp chứng chỉ, chứng nhận) và bồi dưỡng;
- Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện quy chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng;
- Phối hợp triển khai, đề xuất mua giáo trình, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu dạy học, các phương tiện phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng;
- Hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn cho các đơn vị trong trường theo phân cấp quản lý;
- Quản lý, kiểm tra việc thực hiện giảng dạy, mục tiêu, phương thức đào tạo, nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở tất cả các hệ đào tạo, bồi dưỡng của trường;
- Chuẩn bị hồ sơ và tổ chức xét điều kiện học tiếp, học bổng, điều kiện dự thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của của Trường;
- Quản lý nề nếp dạy học, lưu trữ kết quả học tập và rèn luyện, tốt nghiệp của HSSV; lưu trữ hồ sơ đào tạo; cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định; thường xuyên cập nhật dữ liệu phục vụ công tác đào tạo và quản lý đào tạo;
- Phối hợp với các đơn vị: Tham mưu Hiệu trưởng ban hành các quyết định thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng kế hoạch ngân sách cho công tác chuyên môn hàng năm của Trường; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thực hành, rèn luyện nghiệp vụ, thực tập nghề và Giáo dục Quốc phòng – An ninh của tất cả các ngành đào tạo theo phân cấp quản lý của Trường; tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học (giảng dạy, thao giảng, Hội thảo, Hội giảng, Hội thi, kiểm tra hồ sơ chuyên môn,...) của giảng viên và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên (HSSV);
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch của Trường.

2.2. Công tác quan hệ doanh nghiệp:
- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành địa phương trong việc hỗ trợ đào tạo, phát triển và cung ứng nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội;
- Tham mưu hợp đồng với cac đơn vị lao động đưa người học xuống thực hành tại các đơn vị;
- Tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; Khảo sát mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp và làm việc tại các đơn vị sử dụng lao động;
- Chủ trì, phối hợp, tổ chức hội chợ Ngày việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng hàng năm; xây dựng kế hoạch điều tra thông tin việc làm cho đối với người đã tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm hàng năm của người học sau tốt nghiệp.

2.3. Công tác hợp tác quốc tế:
- Tham mưu thực hiện công tác quan hệ quốc tế với các tổ chức, trường học trong và ngoài nước, đề xuất lĩnh vực hợp tác, xúc tiến quan hệ đối tác trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
- Làm đầu mối tổ chức công tác giao dịch về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa nhà trường với các tổ chức, chuyên gia quốc tế theo quy định;
- Phối hợp với đơn vị có liên quan quản lý, tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chức năng của nhà trường, quy định của pháp luật;
- Hợp tác quốc tế khai thác nguồn lực từ các chương trình, dự án, đề án của các tổ chức, cá nhân phục vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;
- Tổ chức triển khai và thực hiện công tác tư vấn du học nước ngoài. Phụ trách công tác tài trợ của các doanh nghiệp;
- Quản lý, sử dụng trang thiết bị của Phòng đúng mục đích, có hiệu quả và theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Nhân sự Phòng Đào tạo

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Đức
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí
Email: vanduc@dncc.edu.vn
SĐT: 0935800668

Giảng viên

Quảng Minh Phúc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Vật lý
Email: minhphuc@dncc.edu.vn
SĐT: 094 168 8484


Giảng viên

Lê Thừa Huỳnh
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Sư phạm tâm lý giáo dục
Email: thuahuynh@dncc.edu.vn
SĐT: 0976218669

Giảng viên

Nguyễn Thị Thương
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Sư phạm chính trị
Email: thithuong@dncc.edu.vn
SĐT: 0941 33 5949
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông
Trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 1: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Trụ sở chính

Cơ sở 1

© 2020 DNCC.EDU.VN All Rights Reserved.