Phòng quan hệ doanh nghiệp và tư vấn hỗ trợ việc làm

1. Chức năng :

– Cầu nối giữa nhà trường với cộng đồng xã hội.

– Đề xuất xây dựng chương trình, nội dung đào tạo để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

– Tiếp nhận các thông tin từ doanh nghiệp và xử lý thông tin để tham mưu với Ban Giám Hiệu phục vụ các nhu cầu trên.

2. Nhiệm vụ:

– Quan hệ với doanh nghiệp để nắm bắt kịp nhu cầu và nội dung đào tạo, đồng thời phối hợp với phòng Đào tạo tham mưu với BGH về cải tiến phương pháp, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế và các hoạt động của doanh nghiệp và xã hội (thông qua các hội thảo, điều tra, khảo sát và những buổi tiếp xúc với doanh nghiệp)

– Phối hợp, hổ trợ và giới thiệu với các Khoa cùng tổ chức các chuyến thực tập cho sinh viên tại doanh nghiệp.

– Tổ chức thực hiện công tác hướng nghiệp; Tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên khi ra trường, cung ứng lao động cho các công ty, doanh nghiệp và đơn vị có nhu cầu.

– Mở các khoá đào tạo, tập huấn ngắn hạn, chuyên đề phục vụ cho yêu cầu bồi dưỡng và phát triển cộng đồng xã hội.

– Tham gia các cuộc hội thảo, giao lưu với các doanh nghiệp và cộng đồng.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial