Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính, Lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính, Lãnh đạo, quản lý cấp phòng

11/06/2021
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông tổ chức chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; Bồi dưỡng quản lý, lãnh đạo cấp phòng như sau:

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông tổ chức chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; Bồi dưỡng quản lý, lãnh đạo cấp phòng" như sau:

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông
Cơ sở 1: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 2: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Bản đồ đường đi

© 2020 DNCC.EDU.VN All Rights Reserved.