Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Trung Tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Thường xuyên

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trung Tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Thường xuyên

21/12/2020

P. Trưởng khoa

Lê Thị Mỹ Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Quản lý công
Email: myhang@dncc.edu.vn
SĐT: 0942.717.677

Giảng viên

Nguyễn Thị Hiền
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Công tác xã hội
Email: thihien@dncc.edu.vn
SĐT: 0942.501.308

Giảng viên

Nguyễn Kiên Nhẫn
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Ngôn ngữ
Email: kiennhan@dncc.edu.vn
SĐT: 0948.045.877

Giảng viên

Mai Ngọc Tân
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Hóa học
Email: ngoctan@dncc.edu.vn
SĐT: 0826.323.848

Giảng viên

Trần Văn Thiện
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Vật lý
Email: thientv@dncc.edu.vn
SĐT: 0399.913.200
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông
Cơ sở 1: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 2: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Bản đồ đường đi

© 2020 DNCC.EDU.VN All Rights Reserved.