Menu
Tin mới
 

 

 • Họ tên: Nguyễn Văn Đức
 • Chức vụ: Phụ trách khoa
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Chuyên môn: Kỹ thuật Cơ khí
 • Điện thoại: 0935800668
 • Email: nguyenduc.dncc@gmail.com
 

 

 • Họ tên: Nguyễn Công Đàn
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên môn: Công nghệ Kỹ thuật Điện
 • Điện thoại: 0981302357
 • Email: congdan.dncc@gmail.com
 

 

 • Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Huệ
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên môn: Công nghệ Thông tin
 • ĐT: 0948269366
 • Email: thanhhue.dncc@gmail.com
 

 

 • Họ tên: Nguyễn Thị Hương
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên môn: Điện tử viễn thông
 • Điện thoại: 0905261976
 • Email: nguyenmaihuong.dncc@gmail.com
 

 

 • Họ tên: Vũ Hồng Minh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên môn: Kỹ thuật Điện – Điện tử
 • Điện thoại: 0948195799
 • Email: hongminh.dncc@gmail.com
 

 

 • Họ tên: Nguyễn Công Trà
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sỹ
 • Chuyên môn: Kỹ thuật Điện
 • Điện thoại: 0984346529
 • Email: congtra.dncc@gmail.com
Contact Me on Zalo