Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Chi bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Chi bộ trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

24/05/2021
[Bấm để nghe giọng đọc]

Bí thư Chi Bộ

Nguyễn Hữu Lành
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Email: huulanh@dncc.edu.vn
SĐT: 0943 012 446

P. Bí thư Chi Bộ

Nguyễn Quốc Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện
Email: quocha@dncc.edu.vn
SĐT: 0943 174 848

Chi Ủy viên

Nguyễn Quang Tuấn
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Quản lý văn hóa
Email: quangtuan@dncc.edu.vn
SĐT: 0914 741 879

Chi Ủy viên

Doãn Văn Tân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Kinh tế - Nông lâm
Email: vantan@dncc.edu.vn
SĐT: 0982 234 558

Đảng viên

Nguyễn Thị Thanh Hòa
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Kế toán
Email: thanhhoa@dncc.edu.vn
SĐT: 0905 475 938

Đảng viên

Nguyễn Kiên Nhẫn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Ngôn ngữ
Email: kiennhan@dncc.edu.vn
SĐT: 0948.045.877

Đảng viên

Lê Thị Mỹ Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Quản lý công
Email: myhang@dncc.edu.vn
SĐT: 0942.717.677

Đảng viên

Điểu Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Luật học
Email: dieubinh@dncc.edu.vn
SĐT: 0833 177 798

Đảng viên

Nguyễn Văn Đức
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí
Email: vanduc@dncc.edu.vn
SĐT: 0935800668

Đảng viên

Quách Thị Lựu
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật
Email: thiluu@dncc.edu.vn
SĐT: 0898361362

Đảng viên

Vũ Hồng Minh
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử
Email: hongminh@dncc.edu.vn
SĐT: 0946 831 718

Đảng viên

Nguyễn Thị Thanh Huệ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Email: thanhhue@dncc.edu.vn
SĐT: 0948269366

Đảng viên

Nguyễn Thị Thanh Thúy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Thú y
Email: thanhthuy@dncc.edu.vn
SĐT: 0948753867

Đảng viên

Nguyễn Công Trà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện
Email: congtra@dncc.edu.vn
SĐT: 0984346529

Đảng viên

Nguyễn Thị Tú Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Thú y
Email: tuanh@dncc.edu.vn
SĐT: 0948919779

Đảng viên

Đặng Thị Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Email: thiha@dncc.edu.vn
SĐT: 0979177474

Đảng viên

Cao Thị Thiên Lý
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật
Email: thienly@dncc.edu.vn
SĐT: 902799488

Đảng viên

Phạm Duy Hùng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm
Email: duyhung@dncc.edu.vn
SĐT: 0985 994 043

Đảng viên

Bùi Thanh Huyền Vi
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Tài chính công
Email: huyenvi@dncc.edu.vn
SĐT: 0376 988 177

Đảng viên

Vũ Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy
Email: thihuyen@dncc.edu.vn
SĐT: 0969620435

Đảng viên

Mai Ngọc Tân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Hóa học
Email: ngoctan@dncc.edu.vn
SĐT: 0826.323.848

Đảng viên

Nguyễn Thị Kim Uyến
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Điều dưỡng
Email: kimuyen@dncc.edu.vn
SĐT: 0963058188

Đảng viên

Nguyễn Thị Thương
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Sư phạm chính trị
Email: thithuong@dncc.edu.vn
SĐT: 0941 33 5949

Đảng viên

Võ Quang Phương
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện-Điện tử
Email: quangphuong@dncc.edu.vn
SĐT: 0981516484

Đảng viên

Nguyễn Thanh Thuận
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Chế tạo máy
Email: thanhthuan@dncc.edu.vn
SĐT: 0913823226

Đảng viên

Trần Thị Hồng Vân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Sư phạm hóa học
Email: hongvan@dncc.edu.vn
SĐT: 0848 627 111

Đảng viên

Quảng Minh Phúc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Vật lý
Email: minhphuc@dncc.edu.vn
SĐT: 094 168 8484


Đảng viên

Nguyễn Đình Phong
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Chuyên ngành: Giáo dục chính trị
Email: dinhphong@dncc.edu.vn
SĐT: 0974078215

Đảng viên

Nguyễn Thị Hiền
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Công tác xã hội
Email: thihien@dncc.edu.vn
SĐT: 0942.501.308

Đảng viên

Trần Lan Như
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Sư phạm văn học
Email: lannhu@dncc.edu.vn
SĐT: 0385172992
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông
Trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 1: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Trụ sở chính

Cơ sở 1

© 2020 DNCC.EDU.VN All Rights Reserved.