Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Khoa kỹ thuật - công nghệ

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Khoa kỹ thuật - công nghệ

07/12/2020
[Bấm để nghe giọng đọc]

1. Chức năng
- Thực hiện tổ chức giảng dạy các ngành nghề thuộc khoa quản lý cho các cấp trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng.
- Đề xuất, đăng ký, thực hiện phát triển nghành, nghề theo lĩnh vực của khoa quản lý.
- Quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo phù hợp, đúng mục đích và có hiệu quả.
- Nghiên cứu khoa học, thực hiện chuyển giao công nghệ, Hội thảo, Hội thi nâng cao chất lượng dạy và học.
- Quản lý chất lượng giảng dạy và học tập, không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực toàn diện, chất lượng chuyên môn của cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên thuộc Khoa.

2. Nhiệm vụ
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng, khoa, ban thuộc đơn vị để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành và thực tập tốt nghiệp, các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường. Thực hiện kiểm tra, thi các mô-đun/ môn học theo tiến độ giảng dạy.
- Phân công giảng viên dạy học, quản lý học sinh, sinh viên, quản lý trang thiết bị, dụng cụ phục vụ việc dạy và học.
- Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả rèn luyện học tập của học sinh thuộc Khoa quản lý theo biểu mẫu quy định.
- Thực hiện tham mưu cho Ban giám hiệu và phối hợp với phòng đào tạo đăng ký phát triển ngành nghề lĩnh vực thuộc khoa quản lý. Thực hiện việc xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, học liệu giảng dạy các mô-đun/môn học được phân công chuyên ngành; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật , công nghệ vào quá trình dạy học.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ giáo viên và kế hoạch bổ sung cho đội ngũ giáo viên của Khoa. Tham gia Hội thảo chuyên đề, hội giảng, dự giờ, kiểm tra thường xuyên đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên theo học kỳ, năm học, khoá học.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo do Khoa quản lý. Lập kế hoạch mua sắm vật tư, sửa chữa trang thiết bị, kế hoạch bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị máy móc. Thiết kế và chế tạo các mô hình thiết bị giáo dục nghề nghiệp phục vụ dạy học.
- Quan hệ với các đơn vị trong và ngoài trường để kết hợp học tập và sản xuất. Thực hiện các hợp đồng đào tạo ngắn hạn, dài hạn, nâng bậc thợ. Tổ chức cho học sinh của khoa đi thực tập sản xuất theo kế hoạch và tiến độ đào tạo.
- Phối hợp với các đơn vị đoàn thể trong trường để quản lý giáo dục học sinh sinh viên, xây dựng phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn thể của đơn vị.
- Quản lý, sử dụng trang thiết bị của Khoa đúng mục đích, có hiệu quả và theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Nhân sự Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

P. Trưởng khoa

Nguyễn Công Trà
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện
Email: congtra@dncc.edu.vn
SĐT: 0984346529

Giảng viên

Nguyễn Thị Thanh Huệ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Email: thanhhue@dncc.edu.vn
SĐT: 0948269366

Giảng viên

Võ Quang Phương
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện-Điện tử
Email: quangphuong@dncc.edu.vn
SĐT: 0981516484

Giảng viên

Nguyễn Công Đàn
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện
Email: congdan@dncc.edu.vn
SĐT: 0981302357

Giảng viên

Nguyễn Thị Hương
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Điện tử viễn thông
Email: thihuong@dncc.edu.vn
SĐT: 0948909062

Giảng viên

Nguyễn Thanh Thuận
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Chế tạo máy
Email: thanhthuan@dncc.edu.vn
SĐT: 0913823226

Giảng viên

Vũ Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy
Email: thihuyen@dncc.edu.vn
SĐT: 0969620435

Giảng viên

Hồ Ngọc Quang
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Email: ngocquang@dncc.edu.vn
SĐT: 0987 80 71 92

Giảng viên

Nguyễn Thị Như Thủy
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Công nghệ may
Email: nhuthuy@dncc.edu.vn
SĐT: 0913549329


Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông
Trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 1: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Trụ sở chính

Cơ sở 1

© 2020 DNCC.EDU.VN All Rights Reserved.