Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Khoa Nông Lâm và Du lịch

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Khoa Nông Lâm và Du lịch

07/12/2020
[Bấm để nghe giọng đọc]

1. Chức năng
- Tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của khoa.
- Thực hiện tổ chức giảng dạy các ngành nghề, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành lĩnh vực nông, lâm nghiệp, du lịch thuộc khoa quản lý.
- Quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền khoa.
2. Nhiệm vụ
- Tổ chức quản lý, đào tạo và phát triển các ngành, nghề của khoa và các khoa có liên quan: Bảo vệ thực vật, Thú y, Quản trị khách sạn, Hướng dẫn du lịch và các ngành nghề khác theo quy định.
- Quản lý học sinh Sinh viên của khoa.
3. Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Nhân sự Khoa Nông - Lâm nghiệp

Trưởng Khoa

Nguyễn Thị Thanh Thúy
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Thú y
Email: thanhthuy@dncc.edu.vn
SĐT: 0948753867

Phó Trưởng Khoa

Đặng Thị Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Chăn nuôi
Email: thiha@dncc.edu.vn
SĐT: 0979177474

Giảng viên

Nguyễn Thị Tú Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Thú y
Email: tuanh@dncc.edu.vn
SĐT: 0948919779

Giảng viên

Nguyễn Thị Thu
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
Email: thithu@dncc.edu.vn
SĐT: 0969176061

Giảng viên

Quách Thị Lựu
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật
Email: thiluu@dncc.edu.vn
SĐT: 0898361362

Giảng viên

Cao Thị Thiên Lý
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật
Email: thienly@dncc.edu.vn
SĐT: 902799488

Giảng viên

Trần Thị Dung
Trình độ chuyên môn: ----------
Chuyên ngành: ----------
Email: thidung@dncc.edu.vn
SĐT: 0905 192 698

Giảng viên

Phạm Duy Hùng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm
Email: duyhung@dncc.edu.vn
SĐT: 0985 994 043

Giảng viên

Nguyễn Đình Hoãn
Trình độ chuyên môn: ----------
Chuyên ngành: ----------
Email: dinhhoan@dncc.edu.vn
SĐT: 0976 200 958

Giảng viên

Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Trình độ chuyên môn: ----------
Chuyên ngành: ----------
Email: myle@dncc.edu.vn
SĐT: 0839 704 868

Giảng viên

Đỗ Thị Phương
Trình độ chuyên môn: ----------
Chuyên ngành: ----------
Email: thiphuong@dncc.edu.vn
SĐT: 0982 941 030
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông
Trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 1: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Trụ sở chính

Cơ sở 1

© 2020 DNCC.EDU.VN All Rights Reserved.