Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Hội đồng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Hội đồng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

24/05/2021
[Bấm để nghe giọng đọc]

Chủ tịch

Tôn Thị Ngọc Hạnh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Khoa học giáo dục

Thành viên

Nguyễn Hữu Lành
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Email: huulanh@dncc.edu.vn
SĐT: 0943 012 446

Thành viên

Nguyễn Quốc Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện
Email: quocha@dncc.edu.vn
SĐT: 0943 174 848


Thư ký

Nguyễn Quang Tuấn
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Quản lý văn hóa
Email: quangtuan@dncc.edu.vn
SĐT: 0914 741 879

Thành viên

Bùi Thanh Huyền Vi
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Tài chính công
Email: huyenvi@dncc.edu.vn
SĐT: 0376 988 177Thành viên

Lê Thị Mỹ Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Quản lý công
Email: myhang@dncc.edu.vn
SĐT: 0942.717.677


Thành viên

Doãn Văn Tân
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Kinh tế - Nông lâm
Email: vantan@dncc.edu.vn
SĐT: 0982 234 558

Thành viên

Nguyễn Văn Đức
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí
Email: vanduc@dncc.edu.vn
SĐT: 0935800668
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông
Cơ sở 1: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 2: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Bản đồ đường đi

© 2020 DNCC.EDU.VN All Rights Reserved.