Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Khoa Khoa học Cơ bản

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Khoa Khoa học Cơ bản

24/02/2021
[Bấm để nghe giọng đọc]

1. Chức năng
- Quản lý, theo dõi quá trình giảng dạy các 06 môn chung (an ninh - quốc phòng, giáo dục thể dục, chính trị, pháp luật, anh văn, tin học).
- Quản lý, theo dõi quá trình giảng dạy các môn Văn hóa phổ thông.
- Quản lý thư viện.

2. Nhiệm vụ
- Thực hiện các công việc giáo vụ có liên quan đến chương trình đào tạo, lịch giảng dạy, hồ sơ giáo viên của giảng viên và việc học tập của sinh viên, học sinh của 06 môn chung (an ninh - quốc phòng, giáo dục thể dục, chính trị, pháp luật, anh văn, tin học).
- Thực hiện các công việc giáo vụ có liên quan đến chương trình học phần văn hóa phổ thông, lịch giảng dạy, hồ sơ giáo viên của giảng viên và việc học tập của sinh viên, học sinh của các môn văn hóa phổ thông.
- Phối hợp cùng phòng Đào tạo trong tìm kiếm giáo viên hợp đồng thỉnh giảng các môn chung, các môn văn hóa phổ thông.
- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính trong việc làm hồ sơ thanh toán tiền cho giáo viên hợp đồng thỉnh giảng các môn chung, các môn văn hóa phổ thông.
- Tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả tài liệu sách, giáo trình thuộc thư viện.
- Quản lý, sử dụng trang thiết bị của Khoa đúng mục đích, có hiệu quả và theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Nhân sự Khoa Khoa học Cơ bản

P. Trưởng Khoa

Phạm Duy Hùng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm
Email: duyhung@dncc.edu.vn
SĐT: 0985 994 043

Giảng viên

Lê Thị Mười
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Sư phạm lịch sử
Email: thimuoi@dncc.edu.vn
SĐT: 0915221348

Giảng viên

Trần Lan Như
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Sư phạm văn học
Email: lannhu@dncc.edu.vn
SĐT: 0385172992

Giảng viên

Dương Thị Minh Hợi
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Chuyên ngành: Ngoại ngữ Tiếng Anh
Email: minhhoi@dncc.edu.vn
SĐT: 0979813270
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông
Trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 1: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Trụ sở chính

Cơ sở 1

© 2020 DNCC.EDU.VN All Rights Reserved.