Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Khoa Khoa học Cơ bản

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Khoa Khoa học Cơ bản

24/02/2021
[Bấm để nghe giọng đọc]

1. Chức năng
- Quản lý, theo dõi quá trình giảng dạy nghề Công nghệ thông tin, Công tác xã hội và các môn chung (An ninh - quốc phòng, Giáo dục, thể dục, Chính trị, Pháp luật, Anh văn, Tin học, Kỹ năng mềm…).
- Quản lý, theo dõi quá trình giảng dạy các môn văn hóa theo quy định.
2. Nhiệm vụ
- Tổ chức quản lý, đào tạo các nghề của khoa và các khoa có liên quan: Công nghệ thông tin, Công tác xã hội và các ngành nghề khác theo quy định.
- Giảng dạy các môn chung của nhà trường: An ninh - quốc phòng, Giáo dục, thể dục, Chính trị, Công tác xã hội, Pháp luật, Anh văn, Tin học, Kỷ năng mềm…
- Phối hợp phòng Tuyển sinh và Quản lý học sinh, sinh viên chủ nhiệm, đào tạo kỷ năng mềm cho học sinh, sinh viên của nhà trường theo quy định.
- Quản lý học sinh Sinh viên của khoa.
3.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Nhân sự Khoa Khoa học Cơ bản

Giảng viên

Nguyễn Thị Thanh Huệ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Email: thanhhue@dncc.edu.vn
SĐT: 0948269366

Giảng viên

Vũ Xuân Cảnh
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Công Tác Xã Hội
Email: xuancanh@dncc.edu.vn
SĐT: 0987619839

Giảng viên

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: ----------
Chuyên ngành: ----------
Email: honghanh@dncc.edu.vn
SĐT: ----------

Giảng viên

Nguyễn Thị Hiền
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Công tác xã hội
Email: thihien@dncc.edu.vn
SĐT: 0942.501.308

Giảng viên

Trần Lan Như
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Sư phạm văn học
Email: lannhu@dncc.edu.vn
SĐT: 0385172992

Giảng viên

Cao Thị Kim Phúc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Xã hội học
Email: kimphuc@dncc.edu.vn
SĐT: 0352643630

Giảng viên

Nguyễn Thị Thương
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Sư phạm chính trị
Email: thithuong@dncc.edu.vn
SĐT: 0941 33 5949

Giảng viên

Trần Thị Hồng Vân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Sư phạm hóa học
Email: hongvan@dncc.edu.vn
SĐT: 0848 627 111

Giảng viên

Hồ Ngọc Quang
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Email: ngocquang@dncc.edu.vn
SĐT: 0987 80 71 92

Giảng viên

Trần Văn Quân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Đại học Huấn luyện thể thao
Email: vanquan@dncc.edu.vn
SĐT: 0818 484 567

Giảng viên

Dương Thị Minh Hợi
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Chuyên ngành: Ngoại ngữ Tiếng Anh
Email: minhhoi@dncc.edu.vn
SĐT: 0979813270

Giảng viên

Hà Thị Lành
Trình độ chuyên môn: ----------
Chuyên ngành: ----------
Email: thilanh@dncc.edu.vn
SĐT: 0382 725 518
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông
Trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 1: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Trụ sở chính

Cơ sở 1

© 2020 DNCC.EDU.VN All Rights Reserved.