Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Phòng tổ chức hành chính

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Phòng tổ chức hành chính

07/12/2020
[Bấm để nghe giọng đọc]

1. Chức năng
    Phòng Tổ chức - Hành chính là bộ phận trực thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động về công tác tổ chức cán bộ; công tác hành chính; công tác tài chính; công tác thi đua khen thưởng.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tổ chức:
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Nhà trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và các cơ quan chức năng xem xét, ban hành để làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động của nhà trường;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên; kế hoạch quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý các bộ phận trình các cơ quan chức năng phê duyệt; trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt tham mưu thực hiện đúng quy trình; tham mưu việc tuyển dụng hợp đồng lao động ngoài biên chế theo nhu cầu của các bộ phận; tham mưu điều động viên chức, nhân viên các bộ phận; sắp xếp bộ máy nhân sự trong Trường;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, nhân viên lao động hợp đồng; trong công tác thi đua khen thưởng và kỉ luật đối với các tập thể và cá nhân của nhà trường.

2.2. Công tác hành chính:
- Tổng hợp các báo cáo tuần, tháng, quý, năm theo định kỳ và các văn bản khác khi được phân công;
- Phối hợp tham mưu Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm, các kế hoạch hoạt động khác và các quy định, quy chế của nhà trường khi được phân công;
- Đề xuất xử lý các văn bản đến, kiểm tra thể thức các văn bản đi; quản lý, lưu trữ các văn bản theo quy định;
- Bố trí, lên lịch các cuộc họp của nhà trường; các cuộc họp của lãnh đạo Trường với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường; tham dự và ghi biên bản các cuộc họp (nếu được lãnh đạo phân công);
- Bố trí, điều động xe ô tô theo lệnh của Hiệu trưởng; cấp giấy đi đường cho cán bộ, giảng viên, nhân viên đi công tác theo sự phân công của lãnh đạoTrường;
- Thực hiện công tác an ninh trật tự và vệ sinh: Phân công bảo vệ trực cơ quan 24/24, đề cao cảnh giác cách hành vi phá hoại, làm mất mát tài sản của nhà trường; vệ sinh phòng làm việc của Ban Giám hiệu, khu hiệu bộ, vệ sinh phòng nghỉ cho giảng viên theo quy định của Trường;

2.3. Công tác tài chính:
- Xây dựng kế hoạch, lập dự toán ngân sách, dự trù, phân bổ kinh phí nhằm bảo đảm phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của Trường;
- Quản lý tài chính, hoạt động kế toán theo quy định hiện hành;
- Huy động các nguồn thu;
- Lập sổ bảo hiểm xã hội; thực hiện việc đúng các khoản bảo hiểm bắt buộc cho toàn bộ công chức viên chức và người lao động của nhà trường;
- Quản lý sổ sách về tài sản, kiểm kê thực tế, khấu hao tài sản định kỳ theo quy định;
- Tổ chức cấp phát, chi trả, đúng, đủ, kịp thời và chính xác các chế độ;
- Phối hợp với phòng, khoa và bộ phận liên quan thực hiện các chế độ học bổng, trợ cấp xã hội cho cán bộ, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên.

2.4. Công tác quản trị - thiết bị:
- Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý và sử dụng tài sản của Nhà trường theo quy định; công tác quản trị; xây dựng cơ bản;
- Theo dõi, tổng hợp và thanh toán các khoản mua sắm vật tư, thiết bị văn phòng phẩm,...phục vụ cho giảng dạy, hoạt động thực tập, nghiên cứu khoa học và quản lý của các phòng, khoa, bộ phận chức năng trong Trường;
- Phối hợp với các Phòng, Khoa, bộ phận và các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Nhân sự phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng phòng

Nguyễn Quang Tuấn
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Quản lý văn hóa
Email: quangtuan.dncc@gmail.com
SĐT: 0914 741 879

Chuyên viên

Bùi Thanh Huyền Vi
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Tài chính công
Email: huyenvi@dncc.edu.vn
SĐT: 0376 988 177

Chuyên viên

Triệu Văn Đông
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Email: vandong@dncc.edu.vn
SĐT: 0963 140 788

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Hòa
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Kế toán
Email: thanhhoa@dncc.edu.vn
SĐT: 0905 475 938

Kế toán

Hoàng Thị Tố Trinh
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Kế toán
Email: totrinh@dncc.edu.vn
SĐT: 0914 198 166

Chuyên viên

Cao Thị Huyền Trang
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Công Tác Xã Hội
Email: huyentrang@dncc.edu.vn
SĐT: 0344 635 486

Chuyên viên

Nguyễn Đình Phong
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Chuyên ngành: Giáo dục chính trị
Email: dinhphong@dncc.edu.vn
SĐT: 0974078215

Bảo vệ

Võ Văn Thí
Trình độ chuyên môn:
Chuyên ngành:
Email: vanthi@dncc.edu.vn
SĐT: 0373 777 276

Tạp vụ

Vũ Thị Nguyệt
Trình độ chuyên môn:
Chuyên ngành:
Email: thinguyet@dncc.edu.vn
SĐT: 0935 866 716

Bảo vệ

Bùi Văn Nhãn
Trình độ chuyên môn:
Chuyên ngành:
Email: vannhan@dncc.edu.vn
SĐT: 093 411 7779

Lái xe

Hoàng Hữu Thắng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Luật
Email: huuthang@dncc.edu.vn
SĐT: 0968 124 134

 

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông
Trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 1: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Trụ sở chính

Cơ sở 1

© 2020 DNCC.EDU.VN All Rights Reserved.