Cụ thể, dự án đã hoàn thành các hạng mục: nhà khoa học cơ bản, khối giảng đường chung, thiết bị bên trong lớp học, phòng làm việc. Riêng nền xung quanh khối nhà thuộc hạng mục hạ tầng kỹ thuật đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2018. Một số hạng mục thuộc giai đoạn 1 như: kè đá, hàng rào, cổng, đường nội bộ chưa triển khai do thiếu vốn. Ngoài ra, các thiết bị điện, âm thanh, máy tính, thiết bị cho các phòng thí nghiệm cũng đang tạm ngừng mua sắm, chờ xác định cơ quan tiếp quản và sử dụng công trình

Dự án Trường Cao đẳng cộng đồng đã hoàn thành  giai đoạn 1 

Dự án Trường cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào danh mục các dự án đề xuất vay vốn quỹ Ả -rập Xê út. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích 30,3 ha với tổng vốn đầu tư 673,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA 336,5 tỷ đồng, vốn đối ứng trung ương và địa phương theo tỷ lệ 70/30 khoảng 336,7 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã được bố trí 118 tỷ 754 triệu đồng. Hiện dự án đang gặp khó khăn về vốn do nguồn vốn trung ương chưa được bố trí, không đủ điều kiện vay vốn ODA. Khi dự án tiếp tục được bố trí vốn sẽ điều chỉnh lại quy hoạch và các hạng mục đầu tư.

Công trình đang chờ vốn để triển khai giai đoạn 2

Dự án Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực: sư phạm, kinh tế, nông, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng, y tế phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đắk Nông nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung. Hiện nay, dự án chưa bàn giao cho đơn vị quản lý và sử dụng do chưa có quyết định thành lập trường. Dự kiến trong tháng 6, trung ương sẽ ra quyết định thành lập trường./.

Nguồn:  PTD