Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Phòng công tác học sinh - sinh viên

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Phòng công tác học sinh - sinh viên

07/12/2020
[Bấm để nghe giọng đọc]

1. Chức năng
Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường về công tác quản lý Sinh viên. Tổ chức thực hiện công tác quản lý HSSV theo Quy chế, Quy định của Nhà nước. Phối hợp với các đơn vị trong trường về công tác HSSV.

2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác hành chính:
- Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV như xác nhận là học sinh, sinh viên của trường, hướng dẫn HSSV đến các phòng, khoa liên quan hoặc Ban Giám hiệu (nếu xét thấy cần thiết) để giải quyết các yêu cầu của học sinh, sinh viên.
- Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến học sinh, sinh viên để giải quyết hoặc báo cáo Ban Giám hiệu giải quyết.

2.2. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động rèn luyện:
- Triển khai tổ chức thực hiện việc đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của học sinh sinh viên theo quy định.
- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia hoạt động của tổ chức Đảng và Đoàn thể trong nhà trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị, xã hội khác có liên quan trong hoạt động phong trào của học sinh, sinh viên, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

2.3. Công tác văn nghệ, thể thao và hoạt động xã hội:
- Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tham gia các giải văn nghệ, thể thao do các cấp tổ chức;

2.4. Công tác thanh toán các chế độ, chính sách đối với HSSV:
- Tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên. Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cho học sinh, sinh viên làm các thủ tục miễn, giảm học phí, trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội, chương trình vay vốn học tập theo đúng quy định của Nhà nước và nhà trường. Đề xuất với Ban Giám hiệu việc xét miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng chính sách và gia đình khó khăn.
- Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm theo kế hoạch, phổ biến chính sách, pháp luật, chế độ và các sinh hoạt chính trị khác.

2.5. Công tác y tế, thể thao, văn hóa, văn nghệ:
- Phối hợp với các phòng khoa, trạm Y tế thực hiện công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên mới vào trường; chăm sóc, phòng chống dịch bệnh;
- Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho học sinh, sinh viên, phối hợp với cơ quan bảo hiểm, các phòng chức năng có liên quan giải quyết các trường hợp học sinh, sinh viên bị ốm đau, tai nạn rủi ro;
- Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tham gia các giải văn nghệ, thể thao do các cấp tổ chức;

2.6. Công tác an ninh, chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV, hướng dẫn sinh viên chấp hành luật pháp, nội quy, quy chế; phát hiện và xử lý sinh viên có hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế,...;
- Tổ chức và quản lý tốt về an ninh chính trị, trật tự xã hội tại Ký túc xá của nhà trường;

2.7. Công tác quản lý học sinh nội trú, ngoại trú.
Tổ chức thực hiện và phối hợp với các Phòng, Khoa chuyên môn, với Chính quyền và Công an các cấp quản lý khu Ký túc xá, quản lý sinh viên nội, ngoại trú.
- Phối hợp với đơn vị trong Trường thực hiện các cong việc khác liên quan tới công tác HSSV.
- Quản lý, sử dụng trang thiết bị của Phòng đúng mục đích, có hiệu quả và theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Nhân sự Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

P. trưởng phòng

Đặng Thị Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Email: thiha@dncc.edu.vn
SĐT: 0979177474

Giảng viên

Nguyễn Ngọc Đức
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Điện kỹ thuật
Email: ngocduc@dncc.edu.vn
SĐT: 0905814578

Giảng viên

Trương Thị Trinh
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
Email: thitrinh@dncc.edu.vn
SĐT: 0947493113

Giảng viên

Vũ Xuân Cảnh
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Công Tác Xã Hội
Email: xuancanh@dncc.edu.vn
SĐT: 0987619839

Y tế

Nguyễn Thị Kim Uyến
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Điều dưỡng
Email: kimuyen@dncc.edu.vn
SĐT: 0963058188

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông
Trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 1: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Trụ sở chính

Cơ sở 1

© 2020 DNCC.EDU.VN All Rights Reserved.