Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Phòng công tác học sinh - sinh viên

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Phòng công tác học sinh - sinh viên

07/12/2020

P. Trưởng phòng

Đặng Thị Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Email: thiha@dncc.edu.vn
SĐT: 0979177474

Giảng viên

Nguyễn Ngọc Đức
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Điện kỹ thuật
Email: ngocduc@dncc.edu.vn
SĐT: 0905814578

Giảng viên

Trương Thị Trinh
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
Email: thitrinh@dncc.edu.vn
SĐT: 0947493113

Giảng viên

Vũ Xuân Cảnh
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Công Tác Xã Hội
Email: xuancanh@dncc.edu.vn
SĐT: 0987619839

Y tế

Nguyễn Thị Kim Uyến
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Điều dưỡng
Email: kimuyen@dncc.edu.vn
SĐT: 0963058188

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông
Cơ sở 1: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 2: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Bản đồ đường đi

© 2020 DNCC.EDU.VN All Rights Reserved.