Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Phòng công tác học sinh - sinh viên

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Phòng công tác học sinh - sinh viên

07/12/2020
Phòng công tác học sinh - sinh viên

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN (06)

1 Đặng Thị 15/07/1980 Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản P. Trưởng phòng hadang.dncc@gmail.com 0979177474
2 Nguyễn Ngọc Đức 03/10/1980 Kỹ sư Điện kỹ thuật Giảng viên ngocduc.dncc@gmail.com 0905814578
3 Trương Thị Trinh 09/07/1985 Kỹ sư Công nghệ sinh học Giảng viên truongtrinh.dncc@gmail.com 0947493113
4 Vũ Xuân Cảnh 10/7/1989 Đại học Công Tác Xã Hội Giảng viên xuancanh.swd@gmail.com 0987619839
5 Nguyễn Thị Kim Uyến 10/26/1991 Đại học Điều dưỡng Y tế nguyenkimuyen1991@gmail.com 0963058188
6 Nguyễn Đình Phong 26/06/1997 Cử nhân Giáo dục chính trị Chuyên viên phongnguyen26061997@gmail.com 0974078215
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông
Cơ sở 1: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 2: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Bản đồ đường đi

© 2020 DNCC.EDU.VN All Rights Reserved.