Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông | Thông báo Tổ chức các lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, Quản lý cấp phòng

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đăk Nông

Thông báo Tổ chức các lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, Quản lý cấp phòng

30/03/2023
Thông báo Tổ chức các lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, Quản lý cấp phòng

[Bấm để nghe giọng đọc]

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông liên kết với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng, tháng 4/2023. Thông tin cụ thể như sau:

 • Đối tượng chiêu sinh:
  • Đối với lớp Chuyên viên, Chuyên viên chính: 
   • Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính.
   • Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên.
   • Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiên xét thăng hạng lên hạng III.
  • Đối với lớp Lãnh đạo, quản lý cấp phòng:
   • Công chức lãnh đạo cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo cấp học hoặc tương đương của các đơn vị
   • Viên chức lãnh đạo, quản lý hoặc được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc tương đương của các đơn vị
 • Học phí: 2.000.000đ - 2.800.000đ / người / khóa học (mức thu đã bao gồm tiền tài liệu)
 • Thủ tục đăng ký:
  • Công văn cử đi học hoặc đơn xin đi học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
  • 02 ảnh 3x4 (không chụp quá 6 tháng)
  • Quyết định bổ nhiệm hoặc quyết định quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc tương đương (đối với lớp lãnh đao, quản lý cấp phòng)

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 0942.71.76.77 (Cô Mỹ Hằng) hoặc 0942.501.308 (Cô Hiền)

 

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đắk Nông
Trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Cơ sở 1: Quốc lộ 14, Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: 02613.577.699
Hotline: 02613.500.299
Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Trụ sở chính

Cơ sở 1

© 2020 DNCC.EDU.VN All Rights Reserved.